Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SEAGLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801646345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160759901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECTA EXPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801424030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156505701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147176097
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148421001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χριστίνα Ματσούκα & Σια Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800788073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140940401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800760494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139930001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118748668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135943001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-CYLINDER-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800534614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128102507000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800438454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122559601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035961450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119546401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση