Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAXPLANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997776974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9555301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADVIZOR SOFTWARE AND FINANCE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141988301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLOUD-U ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800563609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129534601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034615543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση