Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

UNICORN DOMAIN Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801626198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160375901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELZAB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800762684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140024701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE TECHNOLOGIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997388050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130030401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLOUD-U ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800563609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129534601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055950832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124473201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση