Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095723899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2815001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΛΑΓΑΡΟΥ - Π. ΛΑΓΟΥ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093409575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση