Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΞΥΛΑΔΙΚΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801407727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124722123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144831001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Δ. ΒΕΣΤΑΡΧΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800830650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142376301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DT OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800751461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139582801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141676566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152891801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103337465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129139201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση