Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106573768
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150912801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΚ SOLUTIONS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800894830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144351601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059755140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124690601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998095460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8547101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΟΚΑΣ - ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998279003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7913301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΤΕΛ-ΡΟΣΣΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999267757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6163401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση