Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΕΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801637846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094305329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 769101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132676372
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138490501000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση