Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RUES CLASSIQUES SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802052829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168981801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POIOTIKA PROIONTA DIATROFIS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERION HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801837094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164266901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEAM FOODS SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801689911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161555801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ALFA EMPORIO S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801637846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801389975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155776901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVE BUSINESS SERVICES SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801268839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153125101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANIDAKIS - PASCHALI GENERAL PARTNERSHIP


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801185898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151311101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KREOS KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800927065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145103901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAHMOOD HANAN - EUSTRATIOS DRYMALITIS G.P.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800703070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137428001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση