Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

JUSTECH ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800722810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138399301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800449120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123183701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099524158
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3356001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-1999
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94432029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094222303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 584801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 161726817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146662201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση