Βρέθηκαν 130 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MARKETPLACE INTERNATIONAL SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802153390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171031101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2023
  • ACTIVE 

BUTTERFLY INTERNET SOLUTIONS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802153038
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171023101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2023
  • ACTIVE 

EXPERT TRADE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802153106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171024401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2023
  • ACTIVE 

SUPERPRIME INTERNATIONAL SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802153223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171025701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2023
  • ACTIVE 

TSOUPRAKOS ELEFTHERIOS NOBLE CARS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802101496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169971201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ACTIVE 

INTERMEDIA GROUP COMPANY PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801962380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167126601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2022
  • ACTIVE 

SOFCODE E.E


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801727434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162257401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ACTIVE 

POBUCA –SIEBEN SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 099457037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ACTIVE 

ALPHA MOB. SERVICES E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ACTIVE 

NOVAC E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801363425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ACTIVE 

Σύνδεση