5 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

THOMA ARIFAJ TOU MALUSH


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 118200119
Gemi Number 152431001000 ↗
Foundation Date 01-10-2019
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS KREMMYDAS TOU ANASTASIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 047740134
Gemi Number 119494801000 ↗
Foundation Date 04-01-2012
  • ACTIVE 

KARAISKOU V. KAI SIA OE


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 999696889
Gemi Number 6385301000 ↗
Foundation Date 29-06-2005
  • ACTIVE 

GRIGORIOS K. DIMOGIORGIS & YIOS E.E


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 999193440
Gemi Number 5931001000 ↗
Foundation Date 28-09-2004
  • ACTIVE 

NIKOLAOS ZAFEIRIADIS TOU KON/NOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 016955019
Gemi Number 888301000 ↗
Foundation Date 18-01-1989
  • ACTIVE 

Login