Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

M.T.G.S. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800703912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137481501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082991174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 970001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση