Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800928707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111722748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136433401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055320810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122816701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNERA - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997801373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9273301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999938940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7462501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081914668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1038701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση