Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NUS SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801448389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157066201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΔΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997393293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125273301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση