Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801295160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153754301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAKSA TRAVEL EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800463438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123915601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095414071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 534001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση