Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AMOROUS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801509904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158219001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETHYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801240197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D & K Catering OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801163894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150560301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TERRABLUE Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999079887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6306601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099634114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3894501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOODY'S Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094473860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9219501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση