Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IOLI LABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161592501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECH-GO-ROUND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801522188
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158441301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MY SPECTRUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800807786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141534701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072696675
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137846901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BINARY LOGIC AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095517895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121903201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999006662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124537601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999448034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5303101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094538936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3212001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση