Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996690230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161388101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UGI WHOLESALE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801563828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801334325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154621501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998013004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8929801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTRACTION Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122578201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOOMBERG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999802967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4756001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΕΟΝΙΧ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099552157
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127796901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094320486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση