Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133179771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146752801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLEIONE (ΠΛΕΙΟΝΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800683797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HiSCS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800547554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128697401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800466084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124050301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997621522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123753201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση