Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HULL WORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996764295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157658501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801461117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157352901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I-SPEED Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801290232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOESTATE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801198949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151569101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AEGEAN SEA VIEW -SIROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801116149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149475701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOUSKAS CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801102692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149151101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAFNAR HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801089942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148840401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801015770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998656870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7409801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση