Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA MOB. SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOOST UP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801418999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156405301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WE KONNECT IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIT PRICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801059010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148093801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800854622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143079001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΤLINK ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800774321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140477001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800762414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140015401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137915782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138730901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800632945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133151701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση