Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ergotherapeia I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141857101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΟΓΟΥ & ΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800759643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139892401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΦΥΤΟΥΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800590046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131079901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998331762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9433101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.ΒΑΚΑΛΗ - Ζ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998051499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8884701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση