Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ReLoaded 23 Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802194832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171858101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΡΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801850319
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164528201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΤΕΞ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801699500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161735501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ ΔΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800404696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120531001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046254539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9266301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998765910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7757401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043193200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 219501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 010948607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2063101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση