Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GROWAPP Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801846183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164452107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELLYZ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801401041
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156027401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHITE 2 BLACK Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153652501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KIWI MEGATAN IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800834764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142498601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση