ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ STORAGE ΙΚΕ

39 ΧΛΜ Ν Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 , ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, 19011

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ STORAGE ΙΚΕ


39 ΧΛΜ Ν Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 , ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801077212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148543801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ STORAGE
DARDOUMAS STORAGE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
39 ΧΛΜ Ν Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0
  Πόλη:
ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, β) η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, γ) η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων, δ) η παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, ε) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης και στ) η παροχή υπηρεσιών συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων. 2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό και με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση