Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801209194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151786901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137606451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149087701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ STORAGE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801077212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148543801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SEEN SYSTEMS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800905491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144608001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800902488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144532401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΡΟΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996985160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143751901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση