Βρέθηκαν 54 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKROS DELI FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801499574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158034501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.G.I. AMFION ADVANCED SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801291634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153667301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NASSINGTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801233225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999636520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148430501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ STORAGE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801077212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148543801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση