ΓΚΙΝΗ-ΛΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΝΑΖΛΗ 4 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14231

ΓΚΙΝΗ-ΛΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΝΑΖΛΗ 4 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801085574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148731201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΚΙΝΗ-ΛΙΩΣΗ Ε.Π.Ε.
GKINI-LIOSI LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΝΑΖΛΗ 4
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές ειδών οικιακής χρήσης, ειδών πορσελάνης και γυαλικών, λουλουδιών και φυτών, εποχιακών ειδών, διαφόρων ειδών ανθοπωλείου, μικροεργαλείων χειρός, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών γάμου και βάπτισης, ειδών δώρων και συσκευασιών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής, μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων 2. Η σύναψη δικαιοπραξιών ως εμπορικός αντιπρόσωπος διαφόρων οίκων που μεσολαβούν στη πώληση ειδών σχετιζόμενων με τις ως άνω δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, μπορεί να τροποποιείται το παρόν άρθρο και να καθορίζονται σαν σκοποί της εταιρείας και άλλες συναφείς ή παρεμφερείς εργασίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
46151000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46151900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46411413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46441000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46491000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ (ΣΟΥΒΕΝΙΡ) ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47515126 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
47595700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
47788600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση