Βρέθηκαν 48 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802227610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172536301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137631110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165774501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801512921
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158275901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERO DLG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801461326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RADNESS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801260400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152929901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033690164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1757001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066027334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152226001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΝΗ-ΛΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801085574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148731201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPPORTSUNITY BUTTONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800971574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146036401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση