Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

3EIGHT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802501049
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177553601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153521307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΔΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801122304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149611301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΝΗ-ΛΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801085574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148731201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ESSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800866910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143402401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133860501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039204036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132206301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045060772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073092240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126589301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800317670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115645802000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση