ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 21 , 12134

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078880127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148843101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DCH LINEA BLANCA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 21
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση