ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΖΗΝΩΝΟΣ 5 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15234

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


ΖΗΝΩΝΟΣ 5 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094421943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1967601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-06-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-08-1995
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERACT ΑΒΕΕ P.R.ADVISORS OFFICE & HOME ACCESORΙES
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-INTERACT ΑΒΕΕ P.R.ADVISORS OFFICE&HOME ACCESORΙES
AGROTIKI TROFIMON-INTERACT ABEE P.R.ADVISORS OFFICE&HOME ACCESORIES
AGROTIKI TROFIMON AVEE
INTERACT AVEE P.R.ADVISORS OFFICE & HOME ACCESORIES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΗΝΩΝΟΣ 5
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η τυποποίηση, επεξεργασία κατεργασία ειδών διατροφής, 2) Η συσκευασία εν γένει καταναλωτικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η προώθηση εμπορία και διανομή αυτών, 3) Η μεταφορά εν γένει αγαθών εντός και εκτός Ελλάδος, 4) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων (ειδών διατροφής, οικιακού εξοπλισμού, ενδύσεως και συσκευασίας) οίκων εγχωρίων και εξωτερικού, 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσίων σχέσεων, 6) Η μελέτη και η δημιουργία διαφημιστικών εντύπων, 7) Η μελέτη , επίβλεψη και κατασκευή χώρων εσωτερικής διακόσμησης , 8) Η οργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων. Προς επίτευξη του σκοπού και αντικειμένου της η εταιρία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εμπορικού τύπου, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση