Π. ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ

Ε ΤΣΙΜΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

Π. ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ


Ε ΤΣΙΜΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 998798884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7239101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Ε ΤΣΙΜΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 0
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

3 ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας ορίζεται το χονδρικό-λιανικό εμπόριο και η πώληση μέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας α) γαλακτοκομικών προϊόντων και γάλακτος, β) άλλων τροφίμων και προϊόντων διατροφής, γ) χυμών (από φρούτα και λαχανικά), οι υπηρεσίες αποθήκευσης των ανωτέρω προϊόντων, οι υπηρεσίες συσκευασίας καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, επίσης οι εισαγωγές- εξαγωγές αυτών σε τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικές . Εν συντομία “εμπόριο- αντιπροσωπείες-διανομές – αποθήκευση-συσκευασία ειδών διατροφής χονδρικώς-λιανικώς’”.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση