Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLENA POLISHCHUK TOY IVAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141621790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153810601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORAL NUTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801253814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΕΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801107835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998798884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7239101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125710423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138295001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση