ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 & ΚΛΙΜΑΝΟΓΛΟΥ 15 , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14342

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 & ΚΛΙΜΑΝΟΓΛΟΥ 15 , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094456630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1966701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-08-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-08-1995
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

K.HATZOPOYLOS S.A
K. HATZOPOYLOS S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 & ΚΛΙΜΑΝΟΓΛΟΥ 15
  Πόλη:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η αγορά, πώληση ειδών πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσεως από χάλυβα ή σίδηρο ή και άλλα παρεμφερή υλικά, παραγομένων στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. 2) Η διενέργεια παραγγελιοδοχικών εργασιών και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων συναφών ειδών. 3) Η διενέργεια κάθε άλλης εμπορικής επιχείρησης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικής με τα παραπάνω. 4) Η τεχνική μελέτη μηχανολογικών εξοπλισμών επιχειρήσεων συναφών με τα ανωτέρα είδη, ως και η διεξαγωγή σεμιναρίων για το αντικείμενο της εταιρείας. 5) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. 6) Οι υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α.-Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β.-Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ.-Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ.-Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση