ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 12 , ΑΘΗΝΑ, 12135

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ


ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 160399054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149687801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση