Βρέθηκαν 70 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

METALCH Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801857517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164660501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801817833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163914201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELIGIANNIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801817728
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163913101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JEDI CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801797196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163515201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERJEANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801727380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162256201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801327010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154482501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTALLA VOURLOUMIS TOY KOSTA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 065295214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154206801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο. ΑΓΓΕΛΗΣ & Α. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801289430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153619001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033690164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1757001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση