ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 22Β , ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 19007

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 22Β , ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076407584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150897001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-06-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-06-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

IN GAMES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 22Β
  Πόλη:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση