Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FILOTERRA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801493508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801473571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157577901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOSENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801341224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154740901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ.Α. ΤΕΚΤΑΙΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801196970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151530701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114057504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153379501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045230476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153264401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144405932
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152685401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076407584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150897001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΑΣΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104317741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148600001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση