ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 190 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17673

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ


ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 190 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 169338483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151278801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 190
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση