Βρέθηκαν 115 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EVOMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802053887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169001701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117983658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161899701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 161730609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154156601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORFU BERETTAS MEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801261224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152950901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801219396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152024601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARKIAS ACADEMY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801219439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152025001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801219372
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152024401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037070716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151546201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169338483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151278801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 152747028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150877801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση