ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΑΚΙΝΘΟΥ 17 , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 16671

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΥΑΚΙΝΘΟΥ 17 , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 108440525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151289901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERGRATED CBD SERVICES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΑΚΙΝΘΟΥ 17
  Πόλη:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση