ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 210 , ΑΘΗΝΑ, 12136

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 210 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147048548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151492301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 210
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση