ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΟΠΟΧΩΡΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


ΛΟΠΟΧΩΡΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094383854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2245901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-12-1994
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-07-1996
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ
AFOI KONTAXI AEVE
KONTAXI BROS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΠΟΧΩΡΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

'Αρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καινούργιων και μεταχειρισμένων παντός τύπου, να προβαίνει σε μισθώσεις αυτών καθώς να παρέχει υπηρεσίες με αντικείμενο το αυτοκίνητο, την μοτοσυκλέτα, το μοτοποδήλατο ως και συναφή προϊόντα, μηχανήματα ή μέσα. 2. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ανταλλακτικών καινούργιων και μεταχειρισμένων, εξαρτημάτων "αξεσουάρ" και παντός τύπου αναλωσίμων ειδών αυτοκινήτου καθώς και πάσης φύσεως ραδιοκασετοφώνων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αυτοκινήτων, ασυρματικών συσκευών και γενικότερα τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού σχετικού με την κινητή τηλεφωνία καθώς και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών σχετική με τα παραπάνω είδη. 3. Η ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων γιά την εκμετάλλευση συνεργείων, επισκευής παντός μεταφορικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογείων, φανοποιείων, βαφείων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων κ.λ.π. η επισκευή και συναρμολόγηση παντός μεταφορικού μέσου και η επ' αμοιβή παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών . 4. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με ομοειδή ή παρεμφερή σκοπό. 5. Η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ομοειδή ή παρεμφερή με τον ως άνω αναφερόμενο σκοπό. 6. H ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 7. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση και εν γένει η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
29310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κύρια
35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κύρια
29310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46441209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46751264 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
61201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση