ΑΓΚΡΙΜΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 36-38 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

ΑΓΚΡΙΜΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.


ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 36-38 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801204727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151687501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-08-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-08-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑGRIMENTOR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 36-38
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: • Η παροχή υπηρεσιών, η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με την γεωργία και κτηνοτροφία • H ανάληψη και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, • Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία αγροτικών εφοδίων, όπως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, φυτοχωμάτων, σπόρων , φυτωριακού και πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωικών φαρμάκων, ζωοτροφών και μηχανημάτων, • H εμπορία αγροτικών προϊόντων, • H εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών για την παραγωγή φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, φυτοχωμάτων και κάθε άλλης μορφής υλικών σχετιζόμενων με την γεωργία. • Η πρωτογενής παραγωγή και εμπορία κάθε είδους καλλιέργειας, η μεσιτεία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων , • Η αποθήκευση και παροχή υπηρεσιών διανομής ( logistics) για κάθε είδους αγροτικών εφοδίων και αγροτικών προιόντων, η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ζώων. • Η αγοραπωλησία και η μεσιτεία σε γεωργική γή , η εμπορική εκμετάλλευση καταλυμάτων για τουριστικούς σκοπούς και ο αγροτουρισμός • Η εμπορία μέσων προστασίας χρήσης γεωργικών φαρμάκων • Η εκπαίδευση παιδιών σε θέματα σχετικά με την αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον • Η εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με την αγροτική παραγωγή, εκπαίδευση για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, τη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό και να συνάπτει συμφωνίες δικαιόχρησης ( franchising)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση