Βρέθηκαν 47 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TradeStone SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802531865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 178122401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2024
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

KAMARA AGROKTIMA SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 802229154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172567901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2023
  • ACTIVE 

ELENA GARDEN SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802133365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170621201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ACTIVE 

AKROS DELI FOODS S.M.P.C


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801499574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158034501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2021
  • ACTIVE 

PLASTIC RECYCLING APPLICATIONS SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801494923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157960501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2021
  • ACTIVE 

KOSTARIS DIMITRIOS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801416693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156362601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ACTIVE 

HOMEBASE E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801397164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155934601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-08-2020
  • ACTIVE 

ELAIA SITIAS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801391713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155807701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2020
  • ACTIVE 

WIKIFARMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801334509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2020
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

LEVANT BRIDGE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801272411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153217001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2019
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση