2Μ Ο.Ε. ΜΗΤΣΑΣ ΠΑΝ. - ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜ.

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 81 , ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 14341

2Μ Ο.Ε. ΜΗΤΣΑΣ ΠΑΝ. - ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜ.


ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 81 , ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084085972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2319501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-1996
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-10-1996
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 81
  Πόλη:
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

η εισαγωγή, αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και εμπορία χονδρικής 1)Καταναλωτικής και βιομηχανικής χρήσης χημικών κολλητικών ουσιών. 2)Καρφωτικών συστημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων τοποθέτησης των και ανταλλακτικών αυτών. 3)Υδραυλικών και πνευματικών εξαρτημάτων (μεταλλικοί και πλαστικοί σύνδεσμοι, επιστόμια σωληνώσεων και φίλτρων αυτών, σωλήνων διαφόρων εφαρμογών κ.λ.π.) 4)Λοιπών συναφών προς τα ανωτέρω βιομηχανικών ειδών, μηχανημάτων και εργαλείων γενικώς. 5)Κάθε είδους μηχανήματος και εργαλείου. 6)Η σύνθεση, συναρμολόγηση και συνδεσμολογία των ως άνω αναφερομένων μηχανημάτων, εργαλείων και εξαρτημάτων στα πλαίσια των απαιτήσεων εφαρμογής τους. Β)Η παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας στα πλαίσια εφαρμογής και εγκατάστασης των ως άνω αναφερομένων μηχανημάτων, εργαλείων και εξαρτημάτων καθώς και η διάγνωση βλαβών και η αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού. Για την βεβαίωση και απόδειξη των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται από τους ως άνω συμβαλλόμενους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
46691922 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691944 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46721315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46741105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46741209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Δευτερεύουσα
46741306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση