Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

3BRO LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996806739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154286801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997586091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122785001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAULBILL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801039023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147585601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΣΩ-ΙΣΜΗΝΗ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155152131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142521401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARONCORP ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800760297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση