Βρέθηκαν 60 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HOLD IT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801736688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162413701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801729255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034090120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158931001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801496652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157990701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801488916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157854401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLAR EXPECTATIONS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997134707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155780401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIVE AND WANDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801274103
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153255601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112871820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152931201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORIGINAL CBD Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801148854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150222601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση