ΓΕΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10442

ΓΕΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801209201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151787201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-08-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-08-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, πώληση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 2) Η εμπορία δερμάτινων ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών τουριστικών ειδών. 3) Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερή εγκατάσταση και δραστηριότητα. 4) Η πάσης φύσεως εμπορία ειδών διατροφής και ποτών. 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού. 6) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ως και σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης. 7) Η αγορά ή μίσθωση κτημάτων αστικών ή αγροτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ή την αυτοτελή ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση τους. 8) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας. 9) Η κατασκευή παντός τεχνικού ή οικοδομικού έργου και γενικώς η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων και με το σύστημα της αντιπαροχής . 10) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς. 11) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας όχι μόνο τουριστικών ειδών αλλά και κάθε προϊόντος ή τέχνης μεταποιημένου ή ακατέργαστου, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών αυτών. 12) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ενδεικτικά διά αγοραπωλησίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων. 13) Κάθε συναφής εργασία, πάντοτε προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών και επίτευξη εμπορικού κέρδους. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείριση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, γ) να αποκτά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, δ) να συμμετέχει σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, ε) να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες ακόμη και υπέρ συνδεδεμένων με αυτή προσώπων και ζ) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Κύρια
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
55301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΓΚ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ) ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΡΕΙΛΕΡ) Δευτερεύουσα
55901000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
56291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
79111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
79112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) Δευτερεύουσα
79121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση